Ukoliko je saobraćaj na pešačkom prelazu regulisan svetlosnim saobraćajnim znacima ili znakovima policijskog službenika, vozač je dužan da svoje vozilo zaustavi ispred pešačkog prelaza kada mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz, vozač je dužan da propusti pešaka koji je već stupio na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz dok mu je svetlosnim saobraćajnim znakom ili znakom policijskog službenika prelaz bio dozvoljen.

obaveze vozaca prema pesacima

Ukoliko se pešački prelaz, regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima ili znacima policijskog službenika , nalazi na ulazu na bočni put, vozač koji skreće na taj put dužan je da skretanje izvrši na bezbedan način i da propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz, a po potrebi, zaustavi svoje vozilo.

propustanje pesaka na pesackom prelazu na ulazu na bocni put

Ukoliko na pešačkom prelazu saobraćaj nije regulisan uređajima za davanje svetlosnih saobraćajnih znakova niti znacima policijskih službenika, vozač je dužan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji može bezbedno da zaustavi vozilo ispred pešačkog prelaza i propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti na pešački prelaz.

neregulisan pesacki prelaz

Vozač koji skreće na bočni put na čijem ulazu ne postoji pešački prelaz dužan je da propusti pešake koji su već stupili ili stupaju na kolovoz !

propustanje pesaka od strane vozila koje skrece na bocni put

Ukoliko su u bilo kojem, od gore navedenih slučajeva, pešaci deca, nemoćna lica,slepe osobe koje se kreću uz upotrebu belog štapa i/ili psa vodiča, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, ili za kretanje koriste druga ortopedska pomagala, vozač je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti.

Vozač ne sme vozilom da preseca organizovanu kolonu pešaka koja se kreće po kolovozu.

vozilo propusta organizovanu kolonu pesaka

Vozač ne sme vozilom da započne preticanje ili obilaženje vozila koje se zaustavilo ili zaustavlja radi propuštanja pešaka na pešačkom prelazu !

obilazenje zaustavljenog vozila ispred pesackog prelaza