Član 27. Zakona o Bezbednosti u Saobraćaju kaže :

Vozač je dužan da, u naselju, omogući uključivanje u saobraćaj autobusu koji se propisno uključuje (prim. dao je levi migavac) u saobraćaj sa stajališta.

Pri tome je nebitno da li se autobusko stajalište nalazi na kolovozu ili van kolovoza.

Vozač putničkog automobila dužan je da omogući uključivanje autobusa u saobraćaj kada on polazi sa stajališta(dao je levi migavac) koje se nalazi NA kolovozu. Ukljucivanje autobusa u saobracaj sa stajalista na kolovozu

U Članu 2. Zakona o Putevima piše za stajalište :

Autobusko stajalište je posebno izgrađena i označena saobraćajna površina uz kolovoz javnog puta ili priključena na kolovoz javnog puta, namenjena za zaustavljanje vozila.

U Članu 70. Zakona o Putevima piše:

Saobraćajna površina autobuskog stajališta na javnom putu, osim ulice(prim. javni put u naselju), mora se izgraditi van kolovoza javnog puta.

Vozač putničkog automobila dužan je da omogući uključivanje autobusu u saobraćaj kada on polazi sa stajališta(dao je levi migavac) koje se nalazi VAN kolovoza.

Ukljucivanje autobusa u saobracaj sa stajalista van kolovoza

Iz navedenih članova Zakona o putevima sledi da autobusko stajalište može biti i na kolovozu i van kolovoza.

Na osnovu navedenog člana 27. Zakona o bezbednosti u saobraćaju i navedenih članova iz Zakona o putevima, koji definišu autobusko stajalište, sledi da je vozač automobila u naselju dužan da omogući uključivanje vozilu javnog gradskog prevoza u saobraćaj kada to vozilo polazi sa stajališta, koje može biti i na kolovozu i van kolovoza. To pravilo ne važi za teritoriju van naselja.

Tu je razlika u odnosu na predhodni Zakon o saobraćaju, koji je glasio :

Član 33. stari ZOBS – Zakon o bezbednosti u saobraćaju:

Za vreme vožnje u naselju, vozač je dužan da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obeleženom vozilu kojim se vrši organizovani prevoz dece omogući uključivanje u saobraćaj kad ta vozila izlaze sa stajališta koja se nalaze van kolovoza, odnosno sa proširenja saobraćajne trake koja služi za stajalište.

Stari zakon je pravio razliku, kad se vozilo javnog gradskog prevoza(JGP) uključuje sa stajališta koje se nalazi van kolovoza i sa stajališta koje se nalazi na kolovozu.

U novom zakonu nema te razlike. Vozač automobila dužan je da pusti vozilo JGP-a da se uključi u saobraćaj kad polazi sa stajališta bez obzira da li je stajalište na kolovozu ili van kolovoza.

Autor : D.I. Ltablice.com