Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza, ako vozilom ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj (parking, garaža, ...).

Uključenje na javni put iz garaže.

Vozač zelenog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi. Dužan je da propusti i pešake koji se kreću trotoarom.

prvenstvo prolaza pri ukljucivanju vozila na put iz garaze

Uključenje na javni put sa parkinga.

Vozač belog automobila je obavezan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji on namerava da se uključi.

prvenstvo prolaza pri ukljucivanju vozila na put sa parkinga