Koriste se za regulisanje kretanja vozila po saobraćajnim trakama, menjajući dozvoljeni smer kretanja vozila u traci, u određenim vremenskim periodima. Npr. u prepodnevnim satima saobraćajna traka je otvorena u smeru od periferije ka centru grada, a u popodnevnim satima je otvorena od centra ka periferiji grada.

Ovaj tip semafora postavlja se iznad saobraćajne trake na koju se odnosi (u kojoj će se vršiti promena smera kretanja vozila) i to za svaku traku posebno.

Grafički simbol koji označava zabranu kretanja određenom saobraćajnom trakom je crveno X na crnoj podlozi, a simbol koji označava dozvoljeno kretanje trakom je zelena strelica na crnoj podlozi, vrhom okrenuta nadole.

Slika označava slobodan prolaz u saobraćajnoj traci, iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom.

Ltablice.com-semafor za regulisanje kretanja vozila po saobracajnim trakama

Slika označava zabranjen prolaz u saobraćajnoj traci, iznad koje se nalazi semafor sa ovim znakom.

Ltablice.com-semafor za regulisanje kretanja vozila po saobracajnim trakama

Saobraćajna situacija sa jednom saobraćajnom trakom, koja ima promenljivi smer saobraćaja.

Ltablice.com-saobracajna traka sa promenljivim smerom