Postavljaju se na prilazu raskrsnici, na vertikalnom stubu. Svetla su postavljena vertikalno, jedno ispod drugog. Najviše je postavljeno crveno, a ispod njega slede žuto i zeleno svetlo.

Semafor može biti postavljen i iznad saobraćajne trake, po horizontali. Svetla su tada poređana horizontalno, najpre s leva je crveno, a zatim slede žuto i zeleno.

Prečnik kruga svetla može biti 21cm ili 30cm.

Svi semafori na prilazu raskrsnici ne moraju imati svetla istih dimenzija. Semafori koji se postavljaju iznad kolovoza mogu biti većih dimenzija u odnosu na one pored saobraćajne trake.

Semaforu se može pridodati i tajmer za odbrojavanje preostalog vremena do pojave zelenog svetla.

Zeleni svetlosni signal, bez grafičkog simbola(strelica i sl.), primenjuje se na pravcu kretanja, koji se ukršta sa drugim pravcem kretanja(saobraćajnim tokom) kroz raskrsnicu ili pešačkim tokom, sa ili bez dozvoljenog konflikta.

Vertikalno postavljen semafor, pored kolovoza.

Ltablice.com-signali na semaforu

Na gornjoj slici prikazani su svetlosni signali, koji se pojavljuju na semaforu, u određenim vremenskim intervalima. Značenje svetlosnih signala, s leva na desno, je :

  1. zeleno svetlo – dozvoljen prolaz;
  2. žuto svetlo – zabranjen prolaz, osim u slučaju kada se vozilo ne može bezbedno zaustaviti ispred navedenog znaka;
  3. crveno svetlo – zabranjen prolaz;
  4. crveno sa žutim – zabranjen prolaz i nagoveštaj da će se uključiti zeleno svetlo;
  5. zeleno trepćuće svetlo – dozvoljen prolaz i nagoveštaj skorog prestanka dozvoljenog prolaza uključenjem žutog, a zatim crvenog svetla.

Horizontalno postavljen semafor, iznad saobraćajne trake.

Ltablice.com-semafor postavljen horizontalno iznad kolovoza

Žuto trepćuće svetlo upozorava vozače da semafor ne radi i da smanje brzinu i povećaju opreznost. U ovom slučaju potrebno je primeniti druga pravila za određivanje prvenstva prolaza : saobraćajna pravila, saobraćajne znakove ili saobraćajac koji reguliše saobraćaj.

Ltablice.com-animacija zutog trepcuceg svetla na semaforu

Semafori koji daju direkcione svetlosne saobraćajne znakove koriste se za regulisanje kretanja vozila na jednom ili više prilaza raskrsnici, ili na jednom ili više krakova raskrsnice, ili za kretanje vozila iz jednog ili više smerova kretanja. Grafički simbol strelice koji označava smer kretanja, izvodi se kao crni uz crveno i žuto svetlo odnosno kao zeleni na crnoj podlozi, za zeleno svetlo. Zeleni direkcioni signal, sa grafičkim simbolom, jednom ili dve strelice, primenjuje se kada je obezbeđeno da se kretanje vozila, u smeru određenom strelicom. odnosno strelicama, odvija bez konflikta.

semafor sa direkcionim svetlosnim signalima

Semafor sa trobojnim svetlima može imati dodatni svetlosni saobraćajni znak u obliku zelene strelice – USLOVNI ZNAK.

Dodatni svetlosni saobraćajni znak postavlja se sa odgovarajuće strane semafora, u visini na kojoj se nalazi zeleno svetlo, na način prikazan na slici. Ovaj dodatni znak (zelena strelica) prikazuje se samo kada je na semaforu, na kome se nalazi, upaljeno crveno svetlo i označava slobodan prolaz za vozila koja se kreću u smeru zelene strelice, ali tek kad propuste sve učesnike u saobraćaju (pešake i vozače) kojima je upaljeno zeleno svetlo, odnosno ako ne ometaju saobraćaj vozila koja se kreću po putu na koji nailazi.

Ltablice.com-semafor sa uslovnim znakom