Testovi za voznju - Kategorija B - test 1

 
Test br: 1 Grupa: 2 Pitanje br: 8
slika za pitanje broj 8 u testu broj 1
Ako se na autoputu krećete zaustavnom trakom, pri čemu niste prouzrokovali saobraćajnu nezgodu, bićete kažnjeni:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 2 Pitanje br: 9
slika za pitanje broj 9 u testu broj 1
U situaciji prikazanoj na slici, radnja koju ste dužni da preduzmete u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera je:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 2 Pitanje br: 10
slika za pitanje broj 10 u testu broj 1
U situaciji prikazanoj na slici, radnja koju vršite prolaženjem vozila pored prepreke na putu je:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 1Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 9 od 13