Testovi za voznju - Kategorija B - test 20

 
Test br: 20 Grupa: 1 Pitanje br: 7
slika za pitanje broj 7 u testu broj 20
Putnički automobil obilazi propisno prepreku na sredini kolovoza ako se kreće putanjom koja je, u situaciji prikazanoj na slici, obeležena:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 20 Grupa: 1 Pitanje br: 8
slika za pitanje broj 8 u testu broj 20
Pešak prelazi preko kolovoza, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 20 Grupa: 1 Pitanje br: 9
slika za pitanje broj 9 u testu broj 20
Putnički automobil pretiče teretni, u situaciji prikazanoj na slici, na mestu gde je preticanje:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 20Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 3 od 13