Kategorija PSP-AM - test 1

 
Test br: 1 Grupa: 2 Pitanje br: 3
slika za pitanje broj 3 u testu broj 1
Zeleno svetlo na semaforu, prikazanom na slici, označava:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 2 Pitanje br: 4
slika za pitanje broj 4 u testu broj 1
Propisan svetlosni znak crvene boje, koji daje policajac baterijskom lampom:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 2 Pitanje br: 5
slika za pitanje broj 5 u testu broj 1
Kada milicionar koji reguliše saobraćaj lagano maše otvorenom šakom okrenutom na dole, kao na slici, vozač u čijem je pravcu dat znak obavezan je da:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 1Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 5 od 6