Izmene Zakona o saobraćaju koje se primenjuju od 30. marta 2019. godine donose dobre i loše vesti za vozače. Dobra vest je da probna dozvola, izdata do 2.9.2019, važi godinu dana; dobra vest i za vlasnike poljoprivrednih mašina: postojeća potvrda o registraciji važi do neke promene izvršene u njoj; nažalost, loša vest je za vlasnike mopeda (ili bicikala sa motorom): trajne potvrde o registraciji ne važe od 3. aprila 2019.

stari moped

Image credit: "Parked Green and Black Motorcycle"; mali maeder

Najnovijim izmenama Zakona o saobraćaju (ZOBS) koje su stupile na snagu 30. marta 2019. godine obuhvaćene su sledeće promene:

  1. "stari" rok važenja probne vozačke dozvole od godinu dana je produžen, za probne dozvole izdate do 2.09.2019. godine. Ovo je dobra vest za nove vozače, pogotovo one mlade, koji jedva čekaju da se "reše" probne dozvole;
  2. produžava se važenje već izdatih trajnih potvrda o registraciji vozila, za radne mašine, motokultivatore, traktore namenjene obavljanju poljoprivrednih radova i za priključno vozilo koje vuče traktor (traktorska prikolica). Potvrde će nastaviti da važe i posle 3. aprila 2019. godine, uz potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila (tehnički pregled vozila vrši se svake godine), sve do neke promene podataka izvršene u potvrdi, npr. promena vlasnika vozila ili nosioca prava korišćenja, promena prebivališta vlasnika na teritoriju drugog registarskog područja. Ovom izmenom zakona sigurno će biti zadovoljan veliki broj poljoprivrednika, oko 500.000 vlasnika vozila, koji su izrazili veliko nezadovoljstvo zakonom donetim pre godinu dana, koji je predviđao da 3. aprila 2019. godine prestaju da važe trajne potvrde o registraciji vozila;
  3. od 3. aprila 2019. godine trajne tablice, odnosno trajne potvrde o registraciji bicikala sa motorom (sada se za njih u zakonu koristi termin "moped"), više ne važe. Sada i ta vozila podležu registraciji. To znači da će vlasnici, pored registracije, morati da izvade i nove saobraćajne dozvole i tablice. To će moći da urade ako moped ne može da razvije brzinu veću od 45 km/h, a radna zapremina motora ne prelazi 50 cm3. Tehnički pregled mora da utvrdi da moped ima te karakteristike, uvidom u bazu podataka. Ako se podaci iz baze i iz saobraćajne dozvole ne slažu, vlasnik mora na neki način da dokaže da njegovo vozilo jeste moped. Dokaz može biti račun, potvrda proizvođača ili prodavca, ali to može utvrditi i tehnički pregled koji poseduje uređaj za merenje maksimalne brzine mopeda (npr. Dunav Auto). "Mopedi" koji razvijaju brzinu veću od 45 km/h moraju se registrovati kao motocikli. Ko registruje "moped" kao motocikl do 125 cm3 moraće da poseduje i odgovarajuću dozvolu, kategorije A1. Detaljnije o svemu ovome možete pročitati u reviji SAT od 4. aprila 2019. godine.
  4. utvrđena su strožija pravila za vlasnike vozila koji ih pozajmljuju drugima. Nakon poziva policije vlasniku vozila da se izjasni o identitetu osobe koja je upravljala vozilom u trenutku kada je izvršen i dokumentovan prekršaj (snimljen), određen je rok (što do sada nije postojalo u zakonu) od osam dana u kome je vlasnik, odnosno korisnik vozila obavezan da da potpune i tačne podatke o identitetu lica koje je upravljalo vozilom. Propisana je i obaveza da se dostavi dokaz na osnovu kojeg se na nesporan način može utvrditi da je to lice upravljalo vozilom u određeno vreme. Taj dokaz može biti pisana izjava overena od strane nadležnog organa, kojom lice čije je podatke dao vlasnik, odnosno korisnik vozila, to potvrđuje. Ova uredba je doneta jer pojedini vlasnici vozila koji su "uhvaćeni" u prekršaju kao "krivca" navode lice koje nije dostupno. Kazna za nedostavljanje tačnih podataka i dokaza je 100.000 – 120.000 dinara.