Iako su nedavno, 3. aprila 2018. godine, stupile na snagu obimne izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (skr. ZOBS), već 1. juna 2018. stupile su na snagu dodatne izmene tog zakona, među kojima je i ona koja se odnosi na ograničenje brzine na auto-putevima u Srbiji. Po ovom, upravo usvojenom zakonu, maksimalna dozvoljena brzina kretanja vozila na auto-putu je 130 km/h, umesto dosadašnjih 120 km/h.

znak ogranicenje brzine na putevima Srbije

Iako saobraćajni znakovi, koji regulišu ograničenje brzine na auto-putu, još nisu promenjeni, primenjivaće se novo, upravo usvojeno ograničenje brzine, koje iznosi 130 km/h. Promena saobraćajnih oznaka koje regulišu brzinu kretanja vozila i softvera za merenje prosečne brzine najavljeno je za kraj avgusta 2018 godine.

Vlada Srbije je ranije obrazložila povećanje maksimalne dozvoljene brzine na auto-putu usklađivanjem našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom većine zemalja Evropske Unije, tako da će vozači na auto-putu moći da idu maksimalnom brzinom (130km/h), koja je dozvoljena i u Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Francuskoj, Austriji i drugim državama EU.

Međutim, promena ograničenja brzine na auto-putevima nije i jedina izmena u novim izmenama ZOBS-a, koje su stupile na snagu 1. juna 2018. godine.

Za najteži prekršaj, tzv. nasilničku vožnju, pored već propisanih kazni, u koje spada i kazna zatvora ili rad u javnom interesu, uz rad u javnom interesu, uvodi se i novčana kazna u iznosu od 120.000 - 140.000 dinara, odnosno 130.000 - 150.000 dinara, ako se izazove saobraćajna nezgoda.

Izmena je izvršena i u delu zakona koji se odnosi na prekoračenje brzine u naselju za više od 20 do 50 km/h, ali se izmena odnosi samo na kaznene mere: dodelu kaznenih poena i zabranu upravljanja. Povećana je donja granica za prekoračenje brzine, sa 20 na 30 km/h, pa će se ubuduće kazneni poeni i zabrana upravljanja izricati samo onim vozačima koji u naselju prekorače dozvoljenu brzinu za više od 30 do 50 km/h. Za ovaj prekršaj, pored dodele 4 kaznena poena i zabrane upravljanja vozilom od 30 dana predviđena je i novčana kazna 10.000-20.000 dinara.

Prekoračenje brzine u naselju i kazne

Prekoračenje brzine u km/h Kazne u dinarima
od 0 do 10 3.000 (u sluč. nezgode 5.000 - 15.000 i 2 kaznena poena)
Više od 10 do 20 5.000 (u sluč. nezgode 6.000 - 18.000 i 2 kaznena poena)
Više od 20 do 30 10.000 (u sluč. nezgode 15.000 - 30.000 i 2 kaznena poena)
Više od 30 do 50 10.000 - 20.000 (u sluč. nezgode 20.000 - 40.000 ili 45 dana zatvora), 4 kazn. poena (+1 u sl. nezgode), zabrana upravljanja najmanje 30 dana.
Više od 50 do 70 20.000-40.000 (ili do 30 dana zatvora; u sluč. nezgode 40.000 - 60.000 ili 60 dana zatvora), 7 kazn. poena (+3 za nezgodu), zabrana upravljanja najmanje 4 meseca.
Više od 70 do 90 100.000 - 120.000 (ili min. 15 dana zatvora; u sluč. nezgode 120.000 - 150.000 ili 45 dana zatvora), 14 - 16(nezgoda) kazn. poena, zabrana upravljanja od 8 - 10 meseci(nezgoda).
Više od 90 (nasilnička vožnja) Isključenje iz saobraćaja, 30 - 60 dana zatvora ili 240 - 360 sati rada u javnom interesu i 120.000-140.000 dinara, zabrana upravljanja najmanje 9 meseci i 15 kaznenih poena (u sluč. nezgode, 45 - 60 dana zatvora ili 300 - 360 sati rada u javnom interesu i 130.000-150.000 dinara, zabrana upravljanja najmanje 10 meseci i 17 kaznenih poena).

Pogledajte i Kazne za prekoračenje brzine van naselja (npr. na autoputu).

Usvojeni su i sledeći zakoni koji se odnose na saobraćaj:

  • Zakon o putevima, kojim se uređuje svojina nad javnim putevima i njihova evidencija u javnim knjigama, što je važno za nesmetano izvođenje radova na održavanju i rehabilitaciji puteva. Biće precizno definisana nadležnost za održavanje pojedinih puteva u Srbiji, Vojvodini i nekategorisanih puteva.
  • Izmenama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, vrši se usklađivanje sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, što će doprineti efikasnijoj borbi protiv sive ekonomije i zaštititi prevoznike koji zakonito posluju, posebno mala i srednja preduzeća.
  • Usvojene su izmene Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, kojim se preciznije reguliše izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i uslova za izmenu redova vožnji. Tim aktom, predviđene su veće kazne za prekršioce i jasna ovlašćenja inspekcija u cilju kontrole inostranih prevoznika.
  • Usvojeni su i Zakon o železnici, Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju, kao i Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema.