Zaustavljanje vozila – je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta(stari zakon : 15 minuta), pri čemu vozač ne napušta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

Parkiranje vozila – je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj, koje se ne smatra zaustavljanjem (zaustavljanje duže od 3 min ili ako vozač napusti vozilo bez obzira na trajanje; stari zakon : duže od 15 minuta).

Do 3 minuta je zaustavljanje, a preko 3 je parkiranje.

zaustavljanje i parkiranje vozila

Pravila za zaustavljanje i parkiranje vozila

Vozač ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrožavalo bezbednost drugih učesnika u saobraćaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobraćaja ili kretanje pešaka.

Zaustavljeno ili parkirano vozilo na kolovozu, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, mora imati uključena poziciona, odnosno parkirna, svetla. U naselju je dovoljno da vozilo ima uključena poziciona, odnosno parkirna svetla na onoj strani vozila koja je okrenuta prema sredini puta.

Prilikom zaustavljanja ili parkiranja vozila na javnom putu moraju biti uključena sva četiri pokazivača pravca - migavca.

Odredbe zakona o zaustavljanju i parkiranju ne primenjuju se na policijske službenike u obavljanju službene dužnosti ako bi obaveza poštovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspešno obavljanje službene dužnosti.

Vozač koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili drugog opravdanog razloga, prinuđen da vozilo zaustavi na kolovozu, dužan je da preduzme određene mere (da spreči samopokretanje vozila, da obezbedi vozilo od neovlašćene upotrebe) da ne bi svojim vozilom doveo u opasnost druga vozila i da ga što pre ukloni sa kolovoza.

Vozilo treba zaustaviti ili parkirati uz desnu ivicu kolovoza i obezbediti - povući parkirnu(ručnu) kočnicu i zaključati auto.

zaustavljanje vozila uz ivicu kolovoza

Kad vozač parkira auto na nizbrdici, prednje točkove treba zakrenuti ka desnoj ivici kolovoza, kako bi se dodatno osiguralo da vozilo ne krene napred, nizbrdo. Takođe, ručicu menjača treba ubaciti u rikverc.

obezbedjivanje zaustavljenog vozila zakretanjem tockova

Kad vozač parkira svoje vozilo na usponu, prednje točkove treba zakrenuti ka sredini kolovoza, kako bi se dodatno osiguralo da vozilo ne krene unazad, nizbrdo. Takođe, ručicu menjača treba ubaciti u prvu brzinu.

obezbedjivanje zaustavljenog vozila ubacivanjem menjaca u brzinu

Ukoliko je vozač zbog neispravnosti na vozilu, saobraćajne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga, prinuđen da vozilo zaustavi na šinama, dužan je da ga sa šina odmah ukloni, a ako to nije moguće, da odmah preduzme potrebne mere da vozači šinskog vozila na vreme budu upozoreni na opasnost.

Na javnom putu van naselja, vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo dužan je da uvek kad za to postoji mogućnost, zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza.

Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu dužan je da ga zaustavi, odnosno parkira, neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kome se saobraćaj odvija samo u jednom smeru, sme da ga zaustavi, odnosno parkira, uz desnu ili levu ivicu kolovoza.

U jednosmernoj ulici vozilo se može zaustaviti ili parkirati uz desnu ili levu ivicu kolovoza.

zaustavljanje - parkiranje vozila u jednosmernoj ulici

Ukoliko se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge šine, vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo.

zaustavljanje - parkiranje vozila pored tramvajskih sina

Vozač može da zaustavi ili parkira vozilo na mestima koja se nalaze na sredini kolovoza, samo ako su ta mesta obeležena saobraćajnim znakom kao mesta za parkiranje vozila.

Prilikom parkiranja vozač je dužan da vozilo parkira na jednom parking mestu predviđenom za parkiranje te vrste vozila.

zaustavljanje - parkiranje vozila pored tramvajskih sina

Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smeju da se otvaraju vrata, ako se time ometa kretanje drugih učesnika u saobraćaju ili ugrožava bezbednost saobraćaja.

Gde vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

1) na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza, zaustavljanje - parkiranje vozila pored pesackog prelaza

2) na prelazu puta preko železničke pruge, odnosno tramvajskih šina i na rastojanju, odnosno odstojanju manjem od pet metara od prelaza(stari zakon 15 metara), kao i u blizini železničke pruge, odnosno tramvajskih šina, ako se time sprečava saobraćaj vozila koja se kreću po šinama, zaustavljanje - parkiranje vozila pored pruznog prelaza

3) na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najbliže ivice poprečnog kolovoza,

4) u tunelu, u podvožnjaku, u galeriji, na mostu, na nadvožnjaku, zaustavljanje - parkiranje vozila na mostu

5) u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilaženje vozila ne može izvršiti bez opasnosti,

6) na delu puta gde bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra(taksi može zaustaviti vozilo), parkiranje vozila - slobodni prolaz 3 metra do pune linije parkiranje vozila - slobodni prolaz 3 metra do suprotne ivice kolovoza

7) na mestu na kome bi zaklanjalo saobraćajni znak,

8) na biciklističkoj stazi, odnosno traci,

9) na stajalištu za vozila javnog saobraćaja i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajalište označeno, (taksi može zaustaviti vozilo) zaustavljanje - parkiranje vozila 15 metara od autobuskog stajalista

10) na putu na kome su kolovozne trake fizički odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobraćajnim znakom, (taksi može zaustaviti vozilo)

11) iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrežu komunalnih službi (taksi može zaustaviti vozilo),

12) na mestu na kome bi se onemogućio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu (taksi može zaustaviti vozilo),

13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobraćajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pešake najmanje širine 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza (taksi može zaustaviti vozilo), zaustavljanje - parkiranje vozila na trotoaru

14) na pešačkoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama,

15) na trgovima, na pešačkoj zoni i protivpožarnom putu,

16) na pristupnoj saobraćajnici, kolskom prolazu između stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja,

17) na saobraćajnicima van uličnih parkirališta koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobraćajnicama,

18) na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorišta ili garaže(taksi može zaustaviti vozilo), zaustavljanje - parkiranje vozila ispred garaze

19) na saobraćajnoj traci za uključivanje, isključivanje, zaustavnoj traci, saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj baštici,

U saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza zabranjeno je zaustavljanje i parkiranje.

zaustavljanje - parkiranje vozila u saobracajnoj traci za vozila javnog prevoza

20) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obeleženo kao mesto za parkiranje za vozila za osobe sa invaliditetom, ako na vozilu ne poseduje odgovarajuću oznaku,

21) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu označeno kao mesto rezervisano za vozila određenih korisnika, kada vozilo kojim upravlja ne pripada tim vozilima,

22) na površinama na kojima je saobraćajnim znakom zabranjen saobraćaj vozila.

Izuzetno, vozač vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika može zaustaviti vozilo u saobraćajnoj traci za vozila javnog prevoza kojom se ne kreću tramvaji, i to samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

Kad postoji obaveza obeležavanja vozila sigurnosnim trouglom

Vozač je dužan da motorno, odnosno priključno vozilo, osim motocikla bez bočnog sedišta i mopeda, koje je zaustavljeno na kolovozu obeleži sigurnosnim trouglom i moraju biti uključeni svi pokazivači pravca, u sledećim slučajevima: obelezavanje vozila sigurnosnim trouglom

1) kada je bio prinuđen da svoje vozilo zaustavi na pešačkom prelazu i na prelazu biciklističke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, manjem od pet metara od tih prelaza, osim u slučaju kad se nalazi na parkingu rezervisanom za određene korisnike,

2) kada je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mestu da vozači vozila koja se kreću istim smerom ne mogu ili teško mogu blagovremeno da ga uoče,

3) na putu van naselja, kao i na putu u naselju noću ili u uslovima smanjene vidljivosti kada je mesto na kome se vozilo zaustavlja nedovoljno osvetljeno.

Sigurnosni trougao postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom položaju i na udaljenosti koja na putu van naselja ne može biti manja od 50 metara, a u naselju 10 metara, tako da vozač koji nailazi iz smera na kome je znak postavljen može blagovremeno da zaustavi svoje vozilo, odnosno da bezbedno obiđe zaustavljeno vozilo.

Obeležavanje vozila sigurnosnim trouglom u naselju, noću. Pored trougla, na vozilu su upaljena i sva četiri pokazivača pravca i poziciono svetlo na levoj strani vozila, onoj koja je okrenuta ka sredini kolovoza.

obelezavanje vozila sigurnosnim trouglom u naselju

Kada je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, umesto jednog znaka na kolovoz se postavljaju dva znaka, jedan pored drugog. obelezavanje kolone vozila sigurnosnim trouglom

Ako se vozač nalazi van svog vozila, na kolovozu, dužan je da nosi svetloodbojni prsluk.

Saobraćajni znakovi povezani sa zaustavljanjem i parkiranjem vozila

saobracajni znaci povezani sa parkiranjem vozila

Pročitajte više u delu sajta o saobraćajnim znacima.