Zvučni znaci upozorenja

Vozač je dužan da upotrebi zvučni znak upozorenja, jednolicni zvuk nepromenjenog intenziteta, kada to zahtevaju razlozi bezbednosti saobraćaja, a naročito:

1) na putu van naselja zbog upozorenja drugom učesniku u saobraćaju da želi da ga pretekne ili obiđe, ako bi bez tog znaka postojala opasnost nastanka saobraćajne nezgode,

2) ako se pored kolovoza nalazi dete koje ne obraća pažnju na kretanje vozila,

3) na putu van naselja pre ulaska u nepreglednu i uzanu krivinu ili dolaska na prevoj, gde je mimoilaženje otežano. zvucni znak upozorenja pre krivine

Vozač je dužan da zvučni znak upozorenja daje u meri koja je dovoljna da se drugi učesnici u saobraćaju upozore, ne sme se zloupotrebljavati.

Znak treba dati blagovremeno, kako bi on ispunio svoju funkciju da upozori, pogotovo kad se radi o pešacima i biciklistima jer u suprotnom može da izazove negativan efekat.

Vozač ne sme da upotrebljava zvučni znak promenljive frekvencije, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom.

Zvuk auto sirene:

Saobraćajni znaci povezani sa zvučnim znacima upozorenja.

saobracajni znaci povezani sa zvucnim znacima upozorenja

Svetlosni znaci upozorenja

Svetlosni znak upozorenja daje se uzastopnim ili naizmeničnim paljenjem dugih svetala, vodeći računa da se time ne zaslepljuju vozači koji dolaze iz suprotnog smera.

svetlosni znak upozorenja - animacija

Vozač može noću, umesto zvučnog znaka upozorenja, da upotrebi svetlosni znak upozorenja. Taj znak vozač može da upotrebi i u naselju prilikom preticanja drugog vozila. Svetlosni znak upozorenja vozač može da upotrebi i danju, ako takav način upozorenja više odgovara uslovima na putu.

Obaveza uključenja sva 4 migavca na vozilu

Vozač vozila je dužan da na javnom putu uključi sve pokazivače pravca na vozilu, ukoliko je propisana obaveza postojanja takvog uređaja za to vozilo:

1) za vreme ulaska ili izlaska putnika,

2) ako upozorava druge učesnike na opasnost u saobraćaju,

3) u uslovima izrazito smanjene vidljivosti (gusta magla, dim i sl.), ukljuceni svi pokazivaci pravca na vozilu

4) ako je poslednji u koloni vozila koja se zaustavila na putu izvan naselja, osim ako je kolona zaustavljena zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja, ukljuceni svi pokazivaci pravca na vozilu na putu izvan naselja u koloni

5) ako se kreće unazad, ukljucena sva 4 migavca na vozilu koje se krece unazad

6) ako se zaustavi na kolovozu, osim prilikom parkiranja na obeleženom parkingu, odnosno zbog postupanja po saobraćajnom znaku ili pravilu saobraćaja. upaljena sva cetiri pokazivaca pravca na vozilu koje se zaustavilo