Danju, na motornom vozilu za vreme vožnje u saobraćaju na putu, moraju da budu uključena kratka, odnosno dnevna svetla (po starom zakonu nije moralo).

upotreba svetala u saobracaju

Noću, na motornom vozilu za vreme vožnje u saobraćaju na putu, moraju da budu uključena duga svetla.

upotreba dugih svetala nocu u toku voznje

Vozač je dužan da umesto dugih svetala upotrebljava kratka u sledećim situacijama:

1) kad pri mimoilaženju sa drugim vozilom oceni da svetlom svog vozila zaslepljuje vozača vozila koje mu dolazi u susret, a uvek na odstojanju manjem od 200 m, upotreba kratkih svetala umesto dugih na odstojanju manjem od 200 metara

2) ako ometa vozača ispred,

Vozač belog automobila svojim dugim svetlima zaslepljuje vozača automobila ispred njega i onemogućava ga da bezbedno upravlja vozilom. Vozač žutog automobila bi mogao da upali sva 4 migavca i na taj način upozori nesavesnog vozača koji je iza njega da mu njegovo dugo svetlo smeta.

vozac dugim svetlima zaslepljuje vozaca u automobilu ispred njega

3) na putu osvetljenom uličnom rasvetom,

4) u tunelu,

5) ako ometa upravljača šinskog vozila ili plovila,

6) za vreme magle,

7) kada je vozilo zaustavljeno.

Poziciona svetla moraju biti uključena sve vreme kada je uključeno dugo, odnosno kratko svetlo, odnosno svetlo za maglu.

Noću i danju u uslovima smanjene vidljivosti, na vozilu na putu moraju biti uključena zadnja poziciona svetla.

Svetla, odnosno katadiopteri, za vreme vožnje ne smeju da budu zaklonjeni niti zaprljani u meri da su neuočljivi za ostale učesnike u saobraćaju.

svetla na automobilu

Za vreme magle, na motornom vozilu moraju da budu uključena kratka svetla, odnosno svetla za maglu ili obe vrste svetala. Zadnje svetlo za maglu upotrebljava se samo po magli ili u slučaju smanjene vidljivosti.

Zaustavljeno ili parkirano vozilo na kolovozu, noću i u uslovima smanjene vidljivosti, mora imati uključena poziciona, odnosno parkirna, svetla.

ukljucena poziciona - parkirna svetla na vozilu

U naselju je dovoljno da zaustavljeno – parkirano vozilo ima upaljena poziciona, odnosno parkirna svetla na onoj strani vozila koja je okrenuta prema sredini puta.

ukljucena poziciona - parkirna svetla na jednoj strani vozila

Poziciona svetla ne moraju biti uključena ako se vozilo nalazi na delu puta gde je ulično osvetljenje takvo da je vozilo dovoljno vidljivo, na za to posebno obeleženom mestu (parking na ulici).

Pravila koja važe za ostale učesnike u saobraćaju

Prilikom kretanja noću i u uslovima smanjene vidljivosti:

1) pešak koji se kreće po kolovozu na javnom putu van naselja, mora biti osvetljen ili označen reflektujućom materijom, pesak na putu sa svetloodbojnim prslukom

2) pešak koji na kolovozu vuče ili gura ručna kolica mora da nosi svetloodbojni prsluk ili na levoj strani kolica drži upaljeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo koje mora biti uočljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulično osvetljenje takvo da su pešak i kolica dovoljno vidljivi,

3) osoba koja koristi invalidska kolica mora na kolicima da ima uključeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo na levoj strani koje mora biti uočljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulično osvetljenje takvo da je pešak dovoljno vidljiv,

4) pešaci koji se kreću po kolovozu u organizovanoj koloni(pod kontrolom vodiča), osim pogrebnih ili odobrenih povorki, vojnih ili policijskih jedinica, dužni su da nose svetloodbojni prsluk ili napred drže upaljeno najmanje jedno belo ili žuto svetlo, a na zadnjoj strani svetlo crvene boje i moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja, pesaci na kolovozu u koloni

5) bicikl mora da ima upaljeno jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani, svetla na biciklu

6) zaprežno vozilo mora da ima upaljeno najmanje jedno belo svetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svetlo na zadnjoj strani. Ova svetla moraju biti postavljena na uzdužnoj osi vozila ili na njegovoj levoj strani, a ako se na zaprežnom vozilu nalazi samo jedna svetiljka, postavlja se na vidnom mestu na levoj strani vozila, svetla na zapreznom vozilu

7) vodiči i goniči životinja, kada se kreću po kolovozu van naselja, moraju da nose svetloodbojni prsluk.