Prvenstvo prolaza na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca, semafora niti znakova) i na regulisanoj raskrsnici na kojoj učesnici iz različitih smerova ili pravaca kretanja, znakovima istovremeno dobijaju pravo prolaza zahteva od vozača postupanje po pravilima saobraćaja.

Pravilo prvenstva prolaza vozila koje dolazi sa desne strane – pravilo desne strane

Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane – pravilo desne strane.

Izuzetno od ovog pravila, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza, ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno.

Takođe, vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom, sa uključenim rotacionim svetlima, imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza, čak i u odnosu na tramvaj.

U situaciji prikazanoj na slici, na neregulisanoj raskrsnici(nema saobraćajca, semafora niti znakova), žuti automobil ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na crveni, jer dolazi sa njegove desne strane.

raskrsnica - pravilo desne strane

Prvenstvo prolaza vozila koje ne menja pravac kretanja ili skreće udesno u odnosu na vozilo koje dolazi iz suprotnog smera i seče njegov pravac kretanja

Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo, dužan je da propusti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.

Izuzetno od ovoga, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.

Takođe, vozila sa pravom prvenstva prolaza odnosno vozila pod pratnjom, sa uključenim rotacionim svetlima, imaju u svim slučajevima najveći prioritet i pravo prvenstva prolaza, čak i u odnosu na tramvaj.

U situaciji prikazanoj na slici, na neregulisanoj raskrsnici (nema saobraćajca, semafora niti znakova), prvenstvo prolaza ima plavi automobil, jer zadržava pravac kretanja, odnosno skreće udesno, u skladu sa gore navedenim pravilom saobraćaja.

raskrsnica - pravilo prvenstva prolaza vozila koje zadrzava pravac kretanja

Izuzeci od pravila saobraćaja kad postoji tramvajska pruga

Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja, na neregulisanoj raskrsnici, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza.

U situaciji prikazanoj na slici, iako žuti automobil dolazi sa desne strane u odnosu na tramvaj, tramvaj ima prednost.

raskrsnica - pravilo prvenstva vozila  - izuzeci - tramvaj

Izuzeci od pravila saobraćaja za vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza

Izuzetno od gore navedenih pravila saobraćaja, na neregulisanoj raskrsnici, vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozila pod pratnjom sa uključenim rotacionim svetlima imaju pravo prvenstva prolaza u svim slučajevima.

U situaciji prikazanoj na slici, iako crveno vozilo dolazi sa desne strane u odnosu na vozilo policije, vozilo policije na dužnosti, sa uključenom rotacijom, ima prednost.

raskrsnica - pravilo prvenstva vozila   - izuzeci - vozilo sa pravom prvenstva prolaza