Regulisana raskrsnica je ona na kojoj je saobraćaj regulisan saobraćajnim znakovima, svetlosnim saobraćajnim znakovima ili od strane policijskog službenika.

Raskrsnica regulisana saobraćajnim znakovima

Vozač koji svojim vozilom ulazi na put, koji je znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza, dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.

U situaciji prikazanoj na slici vozač žutog automobila dolazi sa sporednog puta i dužan je da propusti plavi i crveni automobil, koji se nalaze na putu sa pravom prvenstva prolaza, pre nego što svojim vozilom uđe u raskrsnicu.

raskrsnica regulisana znakovima

Gore navedeno pravilo važi i za šinsko vozilo, odnosno tramvaj.

U situaciji prikazanoj na slici, na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znacima, tramvaj mora da postupi prema znaku i da prepusti pravo prolaza vozilu koje se nalazi na putu sa prvenstvom prolaza (za razliku od situacije kad nema saobraćajnih znakova i gde tramvaj uvek ima prednost).

raskrsnica regulisana znakovima - situacija sa tramvajem

Vozila sa pravom prvenstva prolaza(policija,vatrogasci,vojska) i vozila pod pratnjom na dužnosti (sa upaljenom rotacijom) uvek imaju prvenstvo prolaza u odnosu na druga vozila na raskrsnici regulisanoj saobraćajnim znakovima, pa i u odnosu na šinska vozila.

U situaciji prikazanoj na slici, vozilo policije na dužnosti, sa upaljenim rotacionim svetlom, ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na tramvaj i žuti automobil iako dolazi sa sporednog puta.

raskrsnica regulisana znakovima - situacija sa policijskim vozilom

Raskrsnica regulisana semaforom

Na raskrsnici i drugim mestima gde je saobraćaj regulisan svetlosnim saobraćajnim znakovima – semaforima, vozači su dužni da postupe prema svetlosnom saobraćajnom znaku, a ne po pravilima saobraćaja ili saobraćajnim znakovima.

U situaciji prikazanoj na slici, beli i žuti automobil imaju na semaforu pun zeleni signal (zeleno svetlo) i time pravo prvenstva prolaza na raskrsnici. Iznad svakog semafora je postavljen i saobraćajni znak, koji ima važnost samo ako semafor ne radi!

raskrsnica regulisana semaforom

Vozilo policije na semaforu

U situaciji prikazanoj na slici, vozilo sa pravom prvenstva prolaza na zadatku tj. vozilo policije sa uključenim rotacionim svetlom dužno je da poštuje signal na semaforu, da se zaustavi, jer je na semaforu crveno svetlo.

Da li policajac može iz vozila da zaustavi saobraćaj ? Da.

raskrsnica regulisana semaforom - policijsko vozilo

Semafor sa zelenom strelicom

U situaciji prikazanoj na slici, svetleća zelena strelica na semaforu na kome je upaljeno glavno crveno svetlo daje pravo belom automobilu da skrene desno, ali tek pošto propusti pešake na pešačkom prelazu i automobile koji dolaze sa njegove leve strane, koji imaju pun zeleni signal.

raskrsnica regulisana semaforom  sa zelenom strelicom

NE blokiraj raskrsnicu!

Vozač kome je zelenim svetlom na semaforu dozvoljen ulaz u raskrsnicu, ne sme svojim vozilom ulaziti u raskrsnicu ako proceni da zbog gustine saobraćaja i kolone vozila zaustavljene na izlazu iz raskrsnice, pri promeni signala na semaforu, može da „zatvori“ raskrsnicu i tako onemogući normalno odvijanje saobraćaja u rasrksnici.

Vozač koji ima zeleno svetlo na semaforu, u situaciji prikazanoj na slici, ne sme da uđe u raskrsnicu, ako proceni da može da je blokira pri promeni svetla na semaforu.

raskrsnica regulisana semaforom - ne blokiraj raskrsnicu

Novi znak „ne blokiraj raskrsnicu“, vertikalni i horizontalni, koji dodatno upozorava vozače da ne smeju da blokiraju raskrsnicu.

raskrsnica regulisana semaforom - znak ne blokiraj raskrsnicu

Raskrsnica na kojoj saobraćaj reguliše policijski službenik - saobraćajac

Saobraćajac je neprikosnoven. On ima veći prioritet i od semafora. U situaciji prikazanoj na slici iako je zeleno svetlo na semaforu čak i policijski automobil sa uključenom rotacijom mora da čeka! Ovo je malo verovatna situacija (da će kolega policajac da zaustavi vozilo sa upaljenom rotacijom koje je na zadatku), ali je postavljena samo radi demonstracije prioriteta znakova.

U situaciji prikazanoj na slici pravo prvenstva prolaza imaju žuti i plavi automobil jer dolaze sa bočnih strana saobraćajca, dok vozilo policije mora da čeka jer dolazi iz pravca u kome su okrenute grudi policajca.

Više o znakovima koje daje saobraćajac. raskrsnica regulisana od strane saobracajca