Konačno ste položili vozački ispit i treba da izvadite prvu, probnu vozačku dozvolu. Šta vam je sve potrebno da izvadite probnu vozacku dozvolu?

Ponistena probna vozacka dozvola

Probna vozačka dozvola se izdaje licu koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima B kategorije, bilo da je dozvolu steklo sa 17 godina ili je punoletno. Probna dozvola se izdaje sa rokom važenja od jedne godine.

Zahtev za izdavanje probne dozvole podnosi se lično nadležnoj teritorijalnoj jedinici MUP-a u mestu prebivališta; može i u mestu boravka ako podnosilac iz opravdanog razloga boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole.

Obrazac zahteva za izdavanje vozačke dozvole

Zamena probne vozačke dozvole za biometrijsku (pravu) vozačku dozvolu moguća je samo po isteku važnosti probne vozačke dozvole.

Uz zahtev za izdavanje probne vozačke dozvole treba priložiti sledeća dokumenta:

  1. lekarsko uverenje koje nije starije od šest meseci;
  2. uverenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilima B kategorije; nema ograničenja u pogledu starosti uverenja - ne zastareva (ranije je bilo da ne sme biti starije od dve godine);
  3. potvrdu o položenom ispitu iz prve pomoći;
  4. važeću ličnu kartu na uvid;
  5. dve fotografije dimenzije 45 x 35 mm, koje nisu starije od šest meseci;
  6. dokaz o plaćenim dažbinama: naknada troškova izrade i izdavanja probne vozačke dozvole i Republička administrativna taksa (oko 1200 din).

Obrazac uverenja o položenom vozačkom ispitu.

Obrazac uverenja o položenom vozačkom ispitu

Pročitajte:

  1. Probna vozačka dozvola - ograničenja i kazne za nepoštovanje propisanih pravila
  2. Zamena probne vozačke dozvole za pravu
  3. MUP Srbije - probne vozačke