Došlo je vreme da zamenite vašu početničku, probnu vozačku dozvolu B kategorije, za onu pravu. Kakav je postupak zamene probne vozačke dozvole?

Ponistena probna vozacka dozvola

Posle isteka perioda od jedne godine od momenta dobijanja probne vozačke dozvole B kategorije u MUP-u podnosite zahtev za dobijanje prave dozvole B kategorije. Zahtev za izdavanje dozvole podnosi se lično nadležnoj teritorijalnoj kancelariji MUP-a, prema mestu prebivališta. Zahtev se može podneti i u mestu boravka ako podnosilac zahteva iz opravdanog razloga (zbog zaposlenja, studiranja i sl.) boravi van mesta prebivališta duže od tri meseca.

Uz zahtev, od dokumentacije vam je potrebno:

  1. postojeća probna vozačka dozvola, koja se poništava,
  2. lična karta,
  3. Uverenje o položenom ispitu iz prve pomoći (dokaz treba priložiti ako nije priložen prilikom podnošenja zahteva za izdavanje probne vozačke dozvole),
  4. Dokaz o plaćenim troškovima za izdavanje vozačke dozvole.

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm (koja nije starija od šest meseci).

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se sa rokom važenja od 10 godina ili na kraći rok (npr. 5 godina ako vozač nosi naočare) - na osnovu lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača. Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje sa rokom važenja do najviše pet godina. Ako su u lekarskom uverenju navedena neka ograničenja, na primer, da vozač mora da nosi naočare (slika u dozvoli mora biti sa naočarima) ili sočiva dok vozi, onda se on tokom vožnje mora toga i pridržavati.

Prilikom produženja važenja vozačke dozvole, lica kojima je po lekarskom nalazu dozvola izdata na rok kraći od 10 godina kao i lica starija od 65 godina, prilažu i lekarsko uverenje.

Pošto uplatite potrebne takse, reći će vam za koliko vremena da dođete po svoju novu dozvolu B kategorije sa kojom nećete imati ograničenja, koja ste imali kao vozač sa probnom dozvolom.

Prilikom podnošenja zahteva za novu dozvolu niko ne kontroliše, niti može, da li ste stvarno vozili auto u predhodnih godinu dana, dok ste posedovali probnu vozačku dozvolu.

Nova vozacka dozvola prednja strana Nova vozacka dozvola poledjina Korisni linkovi:
  1. Probna vozačka dozvola - ograničenja i kazne za nepridržavanje propisanih pravila
  2. Šta je sve potrebno za izdavanje probne vozačke dozvole?
  3. MUP Srbije - izdavanje dozvole