Svetlosni signali-Semafori

Uređaji za davanje svetlosnih signala – semafori, deo su saobraćajne signalizacije.
Koriste se za regulisanje saobraćaja i označavanje radova i prepreka na putu. Semafore možemo podeliti u nekoliko grupa:

  1. semafori za regulisanje kretanja vozila;
  2. semafori za regulisanje kretanja bicikala i mopeda na biciklističkim stazama;
  3. semafori za regulisanje pristupa;
  4. semafori za regulisanje saobraćaja po saobraćajnim trakama;
  5. semafori za regulisanje kretanja pešaka;
  6. semafori za regulisanje kretanja tramvaja;
  7. semafori za regulisanje kretanja određenom brzinom, i
  8. semafori kojima se najavljuje približavanje voza prelazu puta preko železničke pruge.

Semaforima se emituju svetlosni signali odnosno svetla crvene, žute, zelene i bele boje. Svetlo može biti neprekidno ili trepćuće.
Svetlosni saobraćajni znakovi mogu biti i sa grafičkim prikazom, koji dodatno objašnjava njegovo značenje.

Animacija promene signala na semaforu.

Ltablice.com-animacija promene signala na semaforu

 

Svetlosnim saobraćajnim znakovima na prelazu puta preko železničke pruge u istom nivou najavljuje se približavanje voza, spuštanje branika ili polubranika ili označava da je branik, polubranik u spuštenom položaju.

semafor na prelazu puta preko pruge

Svetlosni saobraćajni znakovi daju se naizmeničnim paljenjem dva okrugla crvena svetla i mogu im biti pridodati i zvučni uređaji. Svetla koja se naizmenično pale i gase nalaze se u horizontalnom položaju na tabli, koja ima oblik ravnostranog trougla sa vrhom okrenutim naviše, čije boje i mere odgovaraju onima na znakovima opasnosti.

Ovaj znak se postavlja na mestu neposredno ispred prelaza puta preko železničke pruge u nivou, sa ili bez branika, odnosno polubranika.