Testovi za voznju - Kategorija B - test 17

 
Test br: 17 Grupa: 2 Pitanje br: 14

 

Kad je kolovoz klizav usled snega, leda, blata i sl. vozač je dužan da smanji brzinu kretanja:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 17 Grupa: 2 Pitanje br: 15

 

Ako naiđete na saobraćajnu nezgodu sa težim posledicama, nastojaćete da prvo:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 17 Grupa: 2 Pitanje br: 16

 

Život povređenog je direktno ugrožen ako je došlo do povrede kičmene moždine u:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 17 Grupa: 2 Pitanje br: 17

 

Utvrđivanje rada srca merenjem pulsa vrši se:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 17 Grupa: 2 Pitanje br: 18

 

Kod metode veštačkog disanja, pomoću ruku povređenog, vrši se lagano podizanje laktova povređenog, od tela:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 17Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 7 od 8