Testovi za voznju - Kategorija B - test 1

 
Test br: 1 Grupa: 1 Pitanje br: 6
slika za pitanje broj 6 u testu broj 1
Deo kolovoza koji koriste putnički i teretni automobil namenjen je, prema oznakama na kolovozu, u situaciji prikazanoj na slici, kretanju vozila:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 1 Pitanje br: 7
slika za pitanje broj 7 u testu broj 1
Polukružno okretanje na autoputu, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 1 Pitanje br: 8
slika za pitanje broj 8 u testu broj 1
Vucenje vozila je, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 1 Pitanje br: 9
slika za pitanje broj 9 u testu broj 1
Vozač putničkog automobila dužan je da obrati posebnu pažnju u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 1 Grupa: 1 Pitanje br: 10
slika za pitanje broj 10 u testu broj 1
Lica koja su potrebna radi utovara ili istovara tereta:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 1Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 2 od 8