Testovi za voznju - Kategorija B - test 6

 
Test br: 6 Grupa: 1 Pitanje br: 1
slika za pitanje broj 1 u testu broj 6
Vozač koji se uključuje u saobraćaj vožnjom unazad, pošto mu je vidik zaklonjen, dužan je da:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 6 Grupa: 1 Pitanje br: 2
slika za pitanje broj 2 u testu broj 6
Vozilo se propisno uključuje u saobraćaj, u situaciji prikazanoj na slici, ako se kreće putanjom koja je označena:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 6 Grupa: 1 Pitanje br: 3
slika za pitanje broj 3 u testu broj 6
Putnički automobil, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 6Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 1 od 13