Kategorija PSP-AM - test 4

 
Test br: 4 Grupa: 2 Pitanje br: 1

 

Motocikli i druga motorna vozila na dva ili tri točka koja nisu šira od 1,3 m moraju imati:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 4 Grupa: 2 Pitanje br: 2

 

Ako naredba ovlašćenog lica koje reguliše saobraćaj odstupa od opštih pravila saobraćaja, učesnik u saobraćaju dužan je da postupi po:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 4 Grupa: 2 Pitanje br: 3
slika za pitanje broj 3 u testu broj 4
Dva trepćuća svetla na vozilu prikazanom na slici, koja se naizmenično pale, obavezuju da prilikom nailaska ovog vozila vozač:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 4 Grupa: 2 Pitanje br: 4
slika za pitanje broj 4 u testu broj 4
Zvučni signal koji se daje posebnim uređajem, na vozilu milicije, sastoji se:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 4 Grupa: 2 Pitanje br: 5
slika za pitanje broj 5 u testu broj 4
Telo policajca, koji reguliše saobraćaj na raskrsnici, kao na slici, znači da je dozvoljen prolaz vozilima koja dolaze:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 4Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 3 od 4