Oznake na prednjoj strani saobraćajne dozvole

saobraćajna dozvola Srbije prednja strana

Sledeći podaci su kodirani (ubačeni u čip dozvole):

 1. A – registarska oznaka vozila
 2. B – datum prve registracije
 3. I – datum izdavanja saobraćajne dozvole
 4. C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)
 5. C.1.2 – ime vlasnika
 6. C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
 7. C.3.1 – prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)
 8. C.3.2 – ime korisnika vozila
 9. C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

Poleđina saobraćajne dozvole

saobraćajna dozvola Srbije poledjina

 1. Na poleđini saobraćajne dozvole nalaze se kodirani podaci i to redom na dole:
  1. D.1 – marka vozila
  2. D.2 – tip vozila
  3. D.3 – komercijalna oznaka (model)
  4. E – broj šasije
  5. F.1 – najveća dozvoljena masa (ovde ubaci link ka pojmovima)
  6. G – masa
  7. H – važenje registracije (upisuje se datum kada se zamenjuju registarske tablice)
  8. K – homologacijska oznaka
  9. P.1 – radna zapremina motora
  10. P.2 – snaga motora u kW
  11. P.3 – vrsta goriva ili pogona
  12. Q – odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle)
  13. S.1 – broj mesta za sedenje uključujući i mesto vozača
  14. S.2 – broj mesta za stajanje

U čip saobraćajne dozvole, pored vidljivih podataka iz saobraćajne dozvole, upisuju se i sledeći kodirani podaci (nalaze se samo u čipu):

 1. J – vrsta vozila
 2. P5 – broj motora
 3. L – broj osovina
 4. R – boja vozila
 5. zabrana otuđenja vozila do (datum)
 6. JMBG, odnosno matični broj vlasnika vozila
 7. JMBG, odnosno matični broj korisnika vozila
 8. nosivost vozila