Kada vozač dobije maksimalan broj kaznenih poena, oduzima mu se vozačka dozvola, a da bi je ponovo dobio, mora da odsluša seminar i položi ispit u Agenciji za bezbednost saobraćaja.

Sistem kaznenih poena uveden je 2009. godine. U zavisnosti od težine prekršaja vozaču se izriče određeni broj kaznenih poena, koji se brišu po isteku dve godine od datuma sticanja. Evidenciju kaznenih poena vodi MUP.

U slučaju kada vozač stekne 18 i više kaznenih poena (za vozače sa probnom dozvolom granica je 9 poena) poeni se više ne mogu obrisati, već se vozaču oduzima vozačka dozvola. Da bi vozač ponovo stekao pravo da upravlja motornim vozilom mora pohađati seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja, nakon čega treba da položi ispit. Posle toga mu se izdaje Uverenje o položenom ispitu unapređenja znanja. Sa uverenjem vozač odlazi u MUP-a u kome se vodi u evidenciji vozača i započinje postupak vraćanja vozačke dozvole.

crtez - put do vracanja vozacke dozvole

Vozačima kojima je već jednom oduzeta vozačka dozvola zbog posedovanja 18 kaznenih poena, prag do novog gubitka dozvole smanjen je za tri poena, znači, sledeći put će dozvolu izgubiti već sa 15 poena, pa sa 12, itd. Vozač odjednom može dobiti maksimalno 17 kaznenih poena.

Seminar unapređenja znanja i ispit iz oblasti bezbednosti saobraćaja

Agencija za bezbednost saobraćaja (skr. ABS) organizuje Seminare o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja i Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja, za vozače kojima je oduzeta dozvola zbog posedovanja 18 kaznenih poena ili zbog izazivanja teških nesreća.

Uslovi koje vozač mora da ispuni da bi se prijavio za pohađanje ovog seminara su:

 • da je izvršio sve obaveze po osnovu učinjenog prekršaja (novčana kazna, zatvor);
 • da su mu istekle sve izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom;
 • da je od izmirenja obaveza, odnosno od isteka mera zabrane proteklo minimum 90 dana;
 • da poseduje uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, ne starije od godinu dana.

Seminar, koji organizuje ABS, traje 14 radnih dana, a sastoji se od 40 nastavnih časova, koji traju po 45 minuta, od kojih je najmanje devet posvećeno oblastima koje su vozača dovele do oduzimanja dozvole. U toku jednog dana polaznik seminara može odslušati najviše tri nastavna časa. Pauza između časova je 15 minuta. Polaznik je dužan da odsluša sve časove. Svu potrebnu literaturu polaznici seminara dobijaju od ABS-a.

Program seminara se sastoji od:

 • razgovora o uzrocima i posledicama ponašanja koja su dovela do oduzimanje vozačke dozvole, u trajanju od najmanje 9 časova;
 • predavanja o saobraćajnim propisima, najmanje 15 časova;
 • nastave o značaju i načinu bezbednog ponašanju vozača u saobraćaju, radi izbegavanja situacija koje dovode do saobraćajnih nezgoda ili kršenja saobraćajnih propisa, u trajanju od najmanje 16 časova.

Prilikom podnošenja prijave za seminar uplatilac mora biti lice kome je oduzeta vozačka dozvola, tj. podnosilac prijave za seminar. Popunjen obrazac prijave za seminar i potrebni dokazi mogu se poslati i poštom, na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja.

O dokumentaciji, koju je neophodno podneti uz prijavu za seminar, možete više saznati ovde.

Po odslušanom seminaru vozač dobija Potvrdu o završenom obaveznom seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Ispit se polaže po završetku seminara. On se sastoji od 20 pitanja, a da bi ga kandidat položio, potrebno je da odgovori tačno na najmanje 15 pitanja. Nakon položenog ispita polaznik dobija Uverenje o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja, sa kojim odlazi u nadležnu jedinicu MUP-a gde može da preuzme svoju dozvolu.

vozacka dozvola Srbije

Oni koji ne uspeju da polože ispit iz prvog puta mogu ponovo pokušati posle 15 dana, s tim što ponovo plaćaju polaganje ispita.

O mestu i vremenu polaganja ispita kandidati se obaveštavaju u toku seminara.

Oblast rehabilitacije vozača kojima je oduzeta vozačka dozvola, osim Zakonom o bezbednosti u saobraćaju (ZOBS), bliže je uređena i Pravilnikom o unapređenju znanja iz bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola.

Troškovi seminara i ispita

Troškovi organizovanja i sprovođenja seminara unapređenja znanja i ispita iz oblasti bezbednosti saobraćaja, za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola, su sledeći:

 • prijava za seminar unapređenja znanja: 25.000 din (dokaz o uplati dostavlja se pri podnošenju dokumentacije);
 • polaganje ispita iz bezbednosti saobraćaja: 15.000 din (dokaz o uplati dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno prilikom prijave ispita);
 • uverenje o položenom ispitu: 3.000 din (dokaz o uplati dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno prilikom prijave ispita);
 • lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača: oko 3.000 din.

Možda će vas interesovati i: