Suženje puta na nagibu kad nema ispusta za mimoilaženje vozila.

U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom, pravila nalažu da vozilo koje dolazi nizbrdo mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera, iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača.

prvenstvo prolaza - suzenje puta na nagibu

Suženje puta na nagibu kad postoji ispust za mimoilaženje vozila.

U situaciji prikazanoj na slici na putu sa nagibom, pravila nalažu da vozilo u čijem smeru kretanja postoji ispust za mimoilaženje vozila, mora da propusti sva vozila koja dolaze iz suprotnog smera, iako nema saobraćajnog znaka koji bi regulisao ponašanje vozača.

prvenstvo prolaza - suzenje puta na nagibu sa ispustom Detaljnije o Mimoilaženju vozila na usponu - nizbrdici.