Kategorija PSP-AM - test 3

 
Test br: 3 Grupa: 2 Pitanje br: 3
slika za pitanje broj 3 u testu broj 3
Trepćuće svetlo plave boje na vozilu sa pravom prvenstva prolaza, prikazanom na slici, obavezuje sve vozače, osim vozila pod pratnjom da:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 3 Grupa: 2 Pitanje br: 4
slika za pitanje broj 4 u testu broj 3
Na znak trepćućeg svetla plave boje, kao na slici, pešak je obavezan da:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 3 Grupa: 2 Pitanje br: 5
slika za pitanje broj 5 u testu broj 3
Znak policajca horizontalno predručenom rukom sa otvorenom šakom i kružnim kretanjem podlaktice i šake s desna u levo znači da je vozač, u čijem se pravcu daje znak, dužan da:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 1

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 3Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 5 od 6