Kategorija PSP-AM - test 3

 
Test br: 3 Grupa: 1 Pitanje br: 4
slika za pitanje broj 4 u testu broj 3
U situaciji prikazanoj na slici, brže kretanje autobusa od vozila na susednoj saobraćajnoj traci:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 3 Grupa: 1 Pitanje br: 5
slika za pitanje broj 5 u testu broj 3
Na znak žutog, trepćućeg svetla i prema saobraćajnim znakovima na raskrsnici, prikazanoj na slici, obaveza je vozača motocikla da propusti:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 3 Grupa: 1 Pitanje br: 6
slika za pitanje broj 6 u testu broj 3
Putem sa pravom prvenstva prolaza kreće se, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 3Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 2 od 6