Kategorija PSP-AM - test 3

 
Test br: 3 Grupa: 1 Pitanje br: 10
slika za pitanje broj 10 u testu broj 3
Vozač bicikla kreće se, u situaciji prikazanoj na slici:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 3

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 3 Grupa: 2 Pitanje br: 1

 

Najveća sila koja je potrebna da se aktivira radna kočnica na motociklu:
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
Test br: 3 Grupa: 2 Pitanje br: 2

 

Vozač treba da prilagodi način vožnje u otežanim uslovima saobraćaja (smanjena vidljivost, vlažan kolovoz, mešovit saobraćaj):
Odgovori

Tačan odgovor donosi Vam poena : 2

napomena: Kliknite na kružić pored jednog od ponuđenih odgovora ili na sam odgovor.

 
status
Ukupno poena:0
Vreme pocetka:
Proteklo Vreme:
Vreme dato za rad(minuti):
Broj potrebnih poena za prolaz: 0
statistika
Test br. 3Ukupno
Pitanja
Odgovor
Tačan
Odgovor
Pogrešan
Grupa1000
Grupa2000

Strana 4 od 6