Article Index

Zvučni znak koji se daje sirenom je zvučni znak promenljive frekvencije. Upotrebljava se samo u kombinaciji sa svetlosnim znacima i ima značenje odgovarajućeg svetlosnog znaka koji se daje.

Svetlosni znaci na motornom vozilu imaju sledeće značenje:

    1. crveno i plavo trepćuće svetlo na vozilima pod pratnjom – znači obavezu za vozača ...
    2. dva trepćuća ili rotaciona svetla plave boje na vozilu sa prvenstvom prolaza, koje obezbeđuje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kreću iza njega – znači obavezu za vozača ...
    3. jedno trepćuće ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu s prvenstvom prolaza znači obavezu za vozača ...
    4. ... koji susretne takva vozila, da ih propusti i po potrebi da zaustavi vozilo ili ga ukloni sa kolovoza, da se pridržava naredbi koje mu daju lica iz pratnje i da kretanje nastavi tek pošto sva vozila pod pratnjom prođu – za pešake znači obavezu da se sklone sa kolovoza.

 

  1. svetlosni znak na vozilu policije koje predstavlja vozilo s prvenstvom prolaza, ispisan na led displeju u vidu promenljivih poruka koje su u funkciji kontrole i regulisanja saobraćaja, tipa: STOP POLICIJA, PRATITE NAS, SMANJITE BRZINU, STANITE DESNO, STANITE ISPRED i sl. – znači obavezu za vozača vozila, koje se nalazi neposredno iza policijskog vozila koje daje ovaj svetlosni znak, da postupi po znaku ispisanom u vidu poruke na displeju.

Kada se svetlosni znak iz tačke 2. i 3. daje na vozilu koje stoji na kolovozu, znači obavezu za vozače koji ga vide da smanje brzinu kretanja vozila, a po potrebi i da ga zaustave i da postupaju po naredbi policajca.

Policija zaustavlja vozilo iza paljenjem led displeja sa natpisom "STOP POLICIJA".

policija zaustavlja vozilo led displej stop

Kada vozilo pod pratnjom odnosno, odnosno vozilo sa prvenstvom prolaza daje istovremeno i svetlosni znak upozorenja(naizmenično paljenje i gašenje dugog svetla), znači da vozač vozila koje se kreće neposredno ispred policijskog vozila koje daje te znake, treba odmah bezbedno da zaustavi svoje vozilo uz desnu ivicu kolovoza, a po mogućnosti van kolovoza.

Policija zaustavlja vozilo ispred.

policija zaustavlja vozilo

Svetlosni znak koji se daje baterijskom lampom koja emituje postojano crveno svetlo i kojom policajac maše upravno na uzdužnu osu puta, znači obavezu za vozača vozila koje se kreće na delu puta gde se taj svetlosni znak daje i na koga se znak odnosi, da bezbedno zaustavi svoje vozilo na kolovozu a po mogućnosti van kolovoza, neposredno ispred policajca koji daje taj znak. Za ostale učesnike u saobraćaju ovaj znak označava obavezu da smanje brzinu kretanja svog vozila, odnosno da se kreću sa povećanom opreznošću.

policijska baterija