Na putničkom automobilu nalepnica se lepi na unutrašnji deo šofersajbne, naspram suvozača, dole u uglu.

Nalepnica se odlepljuje sa papira sa spoljne strane (uhvati se noktom za jedan ćošak i samo se odlepi, kao sličica za album), ne razdvaja se gde je perforacija, jer će se oštetiti. Imate jedan pokušaj da pravilno zalepite na staklo, jer se prilikom skidanja nalepnica cepa i ako ste je ukrivo zalepili bolje je neka tako i ostane.

Papir – nosač nalepnice se NE razdvaja gde je perforacija !

postavljanje registracione nalepnice slika 1

Nalepnica se odlepljuje sa spoljne strane papira - nosača nalepnice !

postavljanje registracione nalepnice slika 2

Ispravno postavljena nalepnica sa vidljivom, sivom hologramskom podlogom.

postavljanje registracione nalepnice slika 3

Pogrešno postavljena nalepnica – nema sive hologramske podloge !

postavljanje registracione nalepnice slika 3

U slučaju da oštetite nalepnicu morate da podnesete zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice (formular), koji se popuni podacima o tome kada i kako je došlo do oštećenja odnosno gubljenja nalepnice, uz prilaganje pocepane ili uništene, a sve to može da vas košta oko 600 din. Posle toga dobijate kopiju registracione nalepnice.