Zakon o saobraćaju propisuje da vozač ne sme da upravlja vozilom u saobraćaju na putu niti da otpočne upravljanje vozilom ako je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i / ili alkohola, odnosno ako ima više od 0,20 mg/ml (ili g/L ili promila) alkohola u krvi.

Za sledeće kategorije vozača je propisana nulta tolerancija, odnosno ne smeju imati ni malo alkohola i / ili psihoaktivnih supstanci u krvi:

25 odsto saobracajnih nesreca ukljucuje alkohol
 1. 1) vozač motornog vozila koje je registrovano za prevoz više od osam lica, osim vozača, odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg,
 2. 2) vozač motornog vozila koji obavlja javni prevoz lica, odnosno stvari,
 3. 3) vozač vozila kojim se prevoze opasne materije, odnosno vrši vanredni prevoz,
 4. 4) vozač vozila kategorije A1, A2, AM i A,
 5. 5) instruktor vožnje,
 6. 6) kandidat za vozača tokom praktične obuke i polaganja praktičnog dela vozačkog ispita,
 7. 7) vozač sa probnom vozačkom dozvolom,
 8. 8) lice koje nadzire vozača sa probnom vozačkom dozvolom,
 9. 9) ispitivač na praktičnom delu vozačkog ispita,
 10. 10) vozač vozila sa pravom prvenstva prolaza i vozač vozila pod pratnjom.

U Srbiji, po broju izvršenih prekršaja u saobraćaju, alkohol se nalazi na drugom mestu:

 1. 1) Neprilagođena brzina
 2. 2) Alkohol
 3. 3) Nevezivanje pojasa

Prema podacima ABS (Agencija za bezbednost saobraćaja) na grafikonu je prikazano procentualno učešće broja poginulih u ukupnom broju poginulih u saobraćajnim nesrećama, u periodu od 2010. do 2014. godine, prema uzrocima koji su doveli do tih nesreća.

 1. Neprilagođena ili nepropisna brzina - poginulo 53% od ukupnog broja poginulih lica;
 2. Uključivanje u saobraćaj ili nepropisne radnje vozilom - poginulo 14,2% od ukupnog broja poginulih lica;
 3. Zbog psihofizičkog stanja vozača, prvenstveno zbog alkohola - poginulo 8,8% od ukupnog broja poginulih lica;
 4. Zbog neustupanja prvenstva prolaza - poginulo 6,4% od ukupnog broja poginulih lica;
 5. Ostalo - poginulo 17,6% od ukupnog broja poginulih lica;
Grafikon - Uzroci saobracajnih nesreca sa poginulim licima

Posebno je zabrinjavajuće što mladi vozači znatno češće učestvuju u saobraćajnim nesrećama pod dejstvom alkohola od drugih. Na osnovu podataka MUP-a Srbije, u periodu od prvog do devetog meseca 2015. godine, u saobraćajnim nesrećama je učestvovalo 4909 vozača od 18 do 25 godina, od kojih je 570 (11,6 procenata) bilo pod uticajem alkohola.

2014. godine iz saobraćaja je, zbog vožnje pod dejstvom alkohola, isključeno 48.976 vozača od kojih je 19.2 odsto zadržano (stanje teške, veoma teške i potpune alkoholisanosti), a od januara do septembra 2015. godine isključeno je njih 38.678, od toga zadržano 18 procenata.

Prema navodima policije, najviše prekršajnih prijava napiše se vozačima koji imaju od 0,5 do 1,2 promila (stanje srednje i visoke alkoholisanosti) alkohola u krvi. Drugi po redu su vozači sa 0,2 do 0,5 promila (stanje umerene alkoholisanosti). Međutim, ima mnogo slučajeva da se u vožnji zateknu vozači sa stanjem teške, veoma teške i potpune alkoholisanosti, neki čak i sa više od 3 promila alkohola u krvi.

Stepeni pijanstva (alkoholisanosti) vozača prema koncentraciji alkohola u krvi (u mg/ml odnosno promilima) i zaprećene kazne

 1. Blaga alkoholisanost: do 0,2 mg/ml (promila).

  Za sve one kategorije vozača za koje je zakonom propisana nulta tolerancija na alkohol: vozače sa probnom dozvolom, kategorije vozača A1, A2, AM i A, profesionalce; kazna je 10.000 dinara i isključenje vozača iz saobraćaja.U slučaju izazivanja nezgode kazna se povećava na 15.000 do 30.000.

 2. Umerena alkoholisanost: više od 0,2 do 0,5 mg/ml (promila).

  Sleduje mandatna kazna od 10.000 dinara, isključenje iz saobraćaja. U slučaju izazivanja nesreće kazna se povećava na 15.000 do 30.000. Jedno žestoko piće od 0,5dl može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.

 3. Srednja alkoholisanost: više od 0,5 do 0,8 mg/ml (promila).

  Prekršajni postupak, novčana kazna od 10.000 do 20.000 dinara, 6 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 3 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci. Dva žestoka pića od 0,5dl ili flaša piva i žestoko piće može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.

 4. Visoka alkoholisanost: više od 0,8 do 1,2 mg/ml (promila).

  Prekršajni postupak, novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara, 8 kaznenih poena, isključenje iz saobraćaja, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 4 meseca. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode zabrana upravljanja se produžava za 2 meseca, a najviše do 12 meseci. Dva žestoka pića od 0,5dl ili flaša piva i žestoko piće može dovesti do ovog nivoa alkohola u krvi.

 5. Teška alkoholisanost: više od 1,20 do 1,60 mg/ml (promila).

  Prekršajni postupak, novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 9 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 11 kaznenih poena.

 6. Veoma teška alkoholisanost: više od 1,60 do 2,00 mg/ml (promila).

  Prekršajni postupak, novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara (ili zatvor od minimum 15 dana), 14 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 8 meseci. U slučaju izazivanja saobraćajne nezgode, sledi kazna zatvora od najmanje 45 dana ili novčana kazna od 120.000 dinara do 150.000 dinara, zabrana upravljanja minimum 10 meseci i 16 kaznenih poena.

 7. Potpuna alkoholisanost (karakteriše se kao "nasilnička vožnja"): više od 2,00 mg/ml (promila).

  Prekršajni postupak, zatvor od 30 do 60 dana ili rad u javnom interesu 240 do 360 sati, 15 kaznenih poena, obavezno zadržavanje vozača najviše do 12 sati u policijskoj stanici, zabrana upravljanja motornim vozilom minimum 9 meseci. Ukoliko je vozač u stanju potpunog pijanstva prouzrokovao saobraćajnu nesreću, kazniće se kaznom zatvora od 45 do 60 dana ili kaznom rada u javnom interesu od 300 do 360 sati, 17 kaznenih poena i zabranom upravljanja motornim vozilom minimum 10 meseci.

Napomena: Za pravna lica i preduzetnike gore navedene kazne mogu biti znatno veće.

Ako su ispunjeni uslovi za zaključenje sporazuma o priznanju prekršaja, prilikom zaključenja sporazuma moguće je u zavisnosti od zakonom propisane dužine trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom, sporazumeti se da zabrana upravljanja ne bude izrečena, odnosno bude izrečena učiniocu prekršaja u trajanju kraćem od propisanog.

Prema Zakonu o saobraćaju, u motornom vozilu na prednjem sedištu ne sme se prevoziti lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci.

Tabela stepena alkoholisanosti vozača i uticaja alkohola na sposobnosti vozača.

Tabela stepena alkoholisanosti vozača i uticaja alkohola na sposobnosti vozača

Što se tiče količine popijenog alkohola i njegovog uticaja na nivo alkohola u krvi treba biti obazriv, jer na to utiču mnogi faktori: loše zdravstveno stanje, vreme i način konzumiranja alkohola, jačina i količina pića, mala telesna masa, brzina konzumiranja pića, njegova temperatura. Pogotovo je pogubno piti na prazan želudac, jer tad alkohol prodire u krv za samo 30 do 60 minuta.

Izmenama Zakona o saobraćaju koje su stupile na snagu 3. aprila 2018. godine uvedene su znatno oštrije kazne za vozače u alkoholisanom stanju.

Dejstvo alkohola na sposobnosti vozača

Alkohol dovodi do smanjenja psihofizičke sposobnosti za upravljanje vozilom, vozači pod dejstvom alkohola nisu svesni koliko su im umanjeni brzina reagovanja, sposobnost donošenja odluka i procenjivanje situacija, a sva čula oslabljena, što sve povećava rizik od saobraćajnih nezgoda.

Alkohol utiče na mozak i vozačke sposobnosti na sledeći način:

 1. Loša procena situacije i rizika.
 2. Smanjena koncentracija.
 3. Loša procena odstojanja.
 4. Smanjeno vidno polje.
 5. Smanjena koordinacija pokreta i refleksi.
 6. Duža vremena reakcije.

Pogledajte 10 pravila za sigurnu vožnju.

Prema mnogim sprovedenim istraživanjima, vožnja pod uticajem alkohola nikako se ne preporučuje. Smetnje u upravljanju vozilom počinju znatno pre pojave prvih vidljivih znakova pijanog stanja, već kod 0,2 promila, a najčešće kod 0,5 i 0,8 promila alkohola u krvi. Upravo granica od 0,5 promila predstavlja dozvoljenu granicu nivoa alkohola u krvi u većini evropskih država.

Jedno od istraživanja pokazalo je da je rizik od nesreće povećan za 38% pri 0,5 promila alkohola u krvi, a sa jednim promilom čak za pet puta.

Kakvo je zakonodavstvo u drugim zemljama?

U mnogim zemljama Evropske unije (EU) za vožnju u stanju pijanstva predviđene su oštre zatvorske kazne i trajno oduzimanje vozačke dozvole. U Francuskoj vozača uhvaćenog sa nivoom alkohola u krvi većim od 0,8 promila može da zadesi zatvorska kazna do 1 godine i obavezan medicinski tretman i psihijatrisjka procena sposobnosti. U Norveškoj je moguće trajno oduzimanje vozačke dozvole za nivo alkohola u krvi iznad 0,5 promila dok u Švedskoj, ako je pijani vozač uzrokovao saobraćanu nesreću sa fatalnim posledicama, može da očekuje zatvor do 6 godina.

U EU postoje razlike što se tiče dozvoljene granice nivoa alkohola u krvi. Većina zemalja EU ima dozvoljenu granicu nivoa alkohola u krvi od 0,5 promila, a neke zemlje 0,2 (Švedska i Norveška) ili čak 0 promila, za nove vozače i profesionalce (što važi i u Srbiji). U Velikoj Britaniji je dozvoljeno čak 0,8 promila.

Da bi se borile protiv ove pošasti, mnoge zemlje EU su uvele Alcolock uređaje (alkolok - sprečava pokretanje vozila ukoliko je vozač pod dejstvom alkohola) za neke kategorije prekršilaca, na primer, za vozače koji su uhvaćeni sa visokim nivoom alkohola u krvi (Norveška) ili su višestruki prekršioci (Švedska). Alkolok uređaji su uvedeni u 95% autobusa u Švedskoj, a u Norveškoj 100%. Postoji i EU kod za vozačku dozvolu, 69, koji pokazuje da je vozač obavezan da koristi alkolok u vozilu. EU priprema direktivu po kojoj bi ubuduće sva nova vozila bila opremljena alkolok tehnologijom.