Novosti za vozače

U ovom delu možete se upoznati sa nekim od novina koje je doneo novi Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS). Možete se upoznati sa sledećim: kako izgleda i karakteristike nove saobraćajne dozvole Srbije, kako izgleda, gde se i kako lepi registraciona nalepnica, osobine novih registarskih tablica i kako izgleda i čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Saobraćajni znakovi opasnosti i saobraćajni znakovi izričitih naredbi, koji određuju zabrane ili ograničenja, čija je osnova žuta, trebalo je da budu zamenjeni do 1. marta 2011. godine sa odgovarajućim znakovima sa belom osnovom.

novi saobracajni znakovi Srbije