Novosti za vozače

U ovom delu možete se upoznati sa nekim od novina koje je doneo novi Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS). Možete se upoznati sa sledećim: kako izgleda i karakteristike nove saobraćajne dozvole Srbije, kako izgleda, gde se i kako lepi registraciona nalepnica, osobine novih registarskih tablica i kako izgleda i čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Radna grupa MUP-a i ministarstva saobraćaja Srbije utvrdila je niz predloga za izmenu Zakona o bezbednosti u saobraćaju (ZOBS) kojima bi prvenstveno trebalo da se poboljša bezbednost mladih učesnika u saobraćaju.

Jedna od najvažnijih predloženih izmena je uvođenje niza novih ograničenja za mlade vozače, ali su predložene i nove kaznene mere u saobracaju za nesavesne vozače.

Izvlacenje auta iz reke posle udesa

Od 1. januara 2015. godine počinje da važi ranije odložena odredba Pravilnika o ispitivanju vozila prema kojoj se pre svake prepravke na vozilu (npr. ugradnja plinskog uređaja u vozilo, vučne kuke) prethodno mora dobiti "Odobrenje za prepravku" od strane Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS). Podnosilac zahteva za odobrenje prepravke moraće da priloži i odgovarajuću tehničku dokumentaciju, koja se odnosi na planiranu prepravku, i da uplati 20.000 dinara u korist ABS-a.

Zato, ukoliko nameravate da uradite neku prepravku na vozilu, npr. da ugradite plinski (TNG) uređaj, učinite to pre 1.1.2015. i pre tog datuma podnesite Zahtev za ispitivanje vozila ABS-u, jer će vas ugradnja uređaja posle tog datuma verovatno koštati više.

Tocenje autogasa u auto

Sporazum o priznanju prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), koji stupa na snagu 20.8.14, daje mogućnost vozačima da dobiju minimalnu kaznu za učinjeni prekršaj. Sporazum je moguć samo za one kojima je to prvi prekršaj u određenom periodu i isključivo za prekršaje kojima nije direktno ugrožena bezbednost saobraćaja.

Sporazum o priznanju prekrsaja - ZOBS

Osiguranje vozila u Srbiji je od 1. jula 2014. poskupelo za sve kategorije vozila za otprilike do 40 odsto. Ako ste za puntića do sada plaćali osiguranje oko 7.600, od sada će vas to koštati oko 10.200 dinara.

Vozac se drzi za glavu posle sudara