Novosti za vozače

U ovom delu možete se upoznati sa nekim od novina koje je doneo novi Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS). Možete se upoznati sa sledećim: kako izgleda i karakteristike nove saobraćajne dozvole Srbije, kako izgleda, gde se i kako lepi registraciona nalepnica, osobine novih registarskih tablica i kako izgleda i čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Od kraja aprila 2018. godine, na svim naplatnim rampama na auto-putevima u Srbiji, počelo je kažnjavanje vozača zbog prekoračenja maksimalne dozvoljene prosečne (srednje) brzine kretanja vozila na auto-putu. Saobraćajna policija će dežurati na šest naplatnih rampi: Vrčin, Šimanovci, Stara Pazova, Niš, Šid i Subotica (do sada je vršena kontrola samo na deonici Šid - Šimanovci, u oba smera); policija odmah sankcioniše vozače koji prekorače srednju brzinu, ali čak i ako neki vozači reše da izađu na neku od sporednih rampi, na kojima nema saobraćajne policije, kazna će im ipak stići na kućnu adresu, ne mogu je izbeći.

Naplatna rampa za putarinu

Slika: naplatna rampa, Autor: Yerpo, Licenca: GNU Free Documentation License, Version 1.2 or a.

Novi Zakon o bezbednosti Saobraćaja na putevima stupio je na snagu 3.04.2018 godine, tada je počela primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji predviđa daleko strožije kazne za nesavesne vozače. Zakon je predhodno usvojen u Skupštini Srbije (22.03.2018), a počeo je da se primenjuje 3.04.2018 godine, 8 dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije br. 24/2018, od 26. marta 2018. godine. Nesavesni vozači součiće se sa znatno oštrijim kaznama nego što su bile propisane predhodnim Zakonom o saobraćaju iz 2009. godine.

Novi Zakon o saobracaju 2018

Neke od najvažnijih novina u novom Zakonu o saobraćaju, o kojima smo i ranije pisali su:

Izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima usvojene su 22.03.2018. godine u Skupštini Srbije. Novi zakon o saobraćaju stupiće na snagu posle njegovog objavljivanja u Službenom glasniku Srbije i donosi dosta promena u odnosu na predhodni, koji je usvojen 2009. godine. Cilj usvajanja novog zakona je da se isprave nedostaci predhodnog zakona i uvedu neke novine, čime bi trebalo da se ostvari krajnji cilj, a to je povećanje bezbednosti u saobraćaju i smanjen broj žrtava saobraćajnih nesreća.

Novi Zakon o saobracaju 2018

Neke od izmena uvedenih novim zakonom o saobraćaju, a koje predviđaju oštrije kazne, su:

Novi Zakon o saobraćaju Srbije je pred usvajanjem, primena bi trebalo da počne do kraja 2017. godine. Navodimo najvažnije promene i novine koje čekaju vozače u Srbiji sa primenom novog zakona.

Ovo su neke od novina i izmena u novom Zakonu o saobraćaju čije usvajanje se očekuje do kraja 2017. godine (izmena: novi Zakon o saobraćaju usvojen je 22.03.2018. godine u Skupštini Srbije):

Najverovatnije je da će od 1. Septembra 2017. godine, na naplatnim rampama u Srbiji, početi primena merenja srednje/prosečne brzine kretanja vozila na auto-putu i kažnjavanje vozača koji prekorače ograničenje brzine na auto-putu, koje je, za sada, 120 km/h.

Na isključenju sa autoputa, vozači prilikom plaćanja putarine dobijaju priznanicu, ali od sada će na njoj, pored cene putarine biti napisana i prosečna brzina kojom su vozili određenom deonicom puta.

Ovu novinu u saobraćaju u policiji objašnjavaju Zakonom o bezbednosti saobraćaja (ZOBS), koji je predvideo da vozač može da bude kažnjen ukoliko je prekoračio srednju brzinu kretanja na nekoj deonici.

merenje prosecne brzine kretanja na autoputu - racun sa naplatne rampe