Novosti za vozače

U ovom delu možete se upoznati sa nekim od novina koje je doneo novi Zakon o bezbednosti saobraćaja (ZOBS). Možete se upoznati sa sledećim: kako izgleda i karakteristike nove saobraćajne dozvole Srbije, kako izgleda, gde se i kako lepi registraciona nalepnica, osobine novih registarskih tablica i kako izgleda i čemu služi Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Od 1. juna vozače koji naprave neki od saobraćajnih prekršaja kao što su vožnja "žutom trakom", prolazak kroz "crveno svetlo" ili prebrza vožnja, čeka neprijatno iznenađenje kad prime prijavu o učinjenom saobraćajnom prekršaju dokumentovanu fotografijama na kojima se jasno vidi slika vozila, broj registarske tablice, lokacija i vreme kad je načinjen prekršaj.

Od 3. januara 2011. godine građani Srbije dobijaju nove, biometrijske vozačke i saobraćajne dozvole.

Oba dokumenta, koja po izgledu podsećaju na novu ličnu kartu, su urađena po standardima Evropske unije, a sadrže i brojne zaštite koje će onemogućiti falsifikovanje vozačkih i saobraćajnih dozvola.

Na saobraćajnoj dozvoli, pravougaonog oblika, dimenzija 54 x 85,6 mm, na kojoj prema standardima EU, preovlađuje zelena boja, u kombinaciji sa žutom, nema fotografije, čip je s leve strane, a na pozadini, u hologramu je datum izdavanja dokumenta.

Od 1.01.2020. saobraćajna dozvola važi trajno, pročitajte više o tome.

Oznake na prednjoj strani saobraćajne dozvole

saobraćajna dozvola Srbije prednja strana

Sledeći podaci su kodirani (ubačeni u čip dozvole):

  1. A – registarska oznaka vozila
  2. B – datum prve registracije
  3. I – datum izdavanja saobraćajne dozvole
  4. C.1.1 – prezime vlasnika (firma odnosno naziv za pravna lica)
  5. C.1.2 – ime vlasnika
  6. C1.3 – prebivalište (sedište) i adresa vlasnika vozila
  7. C.3.1 – prezime korisnika vozila (firma odnosno naziv za pravna lica)
  8. C.3.2 – ime korisnika vozila
  9. C.3.3 – prebivalište (sedište) i adresa korisnika vozila

Izdavanje registracione nalepnice

Prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije, za vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila, izdaje se registraciona nalepnica.

registraciona nalepnica Srbije